Generalforsamling

SAGA – Gymnastik

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
onsdag den 26. maj 2021 kl. 18.00
Frederiksberg Idrætspark, Jens Jessensvej 20

 

Der var mødt 18 medlemmer og i løbet og generalforsamlingen kom 2 medlemmer mere fra SK2000.
Formanden for SAGA, Lilli Pehrson, bød velkommen.

 1. Dagsorden:
 • 1. Valg af dirigent
  Palle Bruun blev foreslået af bestyrelsen – og valgt.
  Han takkede for valget og meddelte, at det var lidt kompliceret at afgøre, om generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da Regeringen på grund af coronasituationen flere gange havde lavet om på reglerne for forsamlinger. Den oprindelige indkaldelse til generalforsamling den 15.2.2021 havde ligget på hjemmesiden, og den kunne godt godkendes som en skriftlig indkaldelse. Efterfølgende blev generalforsamlingen flyttet til den 26.5.2021.
 • 2. Formandens beretning
  Lige efter vores sidste generalforsamling blev landet ramt af corona, og den virus har præget os lige siden.
  Vores børnehold har desværre ikke kunnet afholde deres gymnastikafslutning i DGI byen som de plejer, Der er normalt stor tilslutning af forældre og bedsteforældre, ca 80-90. Da vi kun måtte mødes med 10 voksne, måtte vi aflyse..
  Voksen gymnastikken blev også berørt af, at vi kun måtte mødes med 10 af gangen. Dette fik vores instruktører til at lave 2 undervisningstimer pr. hold, og det fungerede godt. Tusind tak til vores dejlige instruktører.
  Udendørssæsonen. I kastegården havde FIU delt arealet op i 2 dele, så kunne vi have 2 instruktører i gang, det gik rigtig godt. Gåturen i Dyrehaven blev en våd affære, men det slog ikke vore deltagere ud. Bagefter gik vi en tur på Bakken, hvor vi fik varmen, og hvor der blev hygget med spisning.
  Der blev også afholdt cykeltur, som gik fint – næsten.
  Det blev til 12 idrætsmærker. Festen måtte vi også aflyse, da vi jo ikke måtte samles mere end 10.
  Da regeringen lukkede alle idræts- og gymnastik-udfoldelser ned, oprettede instruktør Vibeke Damlund en gruppe på Facebook (SAGA gym i coronatiden), hvor hun og Lisbeth Christensen lavede online gymnastik mandag – torsdag. Godt gået.
  Naturtræningen i Søndermarken kom i gang, indtil den igen måtte lukke. Det er lidt træls.

  Vores medlemstal:
  Børnehold       47
  Voksenhold                                   72
  Atletik/motion                              10
  Passive                                           2

  Ved efterårets slutning blev SAGA kontaktet af FIU, som under Bevæg dig for Livet havde stiftet nogle hold under navnet Sportsklubben 2000 (SK2000). De havde ikke mulighed for at føre holdene videre efter 31.5.2021 under FIU, og spurgte, om det ikke var noget for SAGA at overtage dem. Det drejede sig om 3 tilbud (CrossGymLøb, Motionsboksning og Yoga). Bestyrelsen godkendte indlemmelsen af holdene fra SK2000, og der arbejdes videre på sammenlægningen.

  Tak til IM-dommerne, instruktørerne og til bestyrelsen for godt samarbejde.

  Olfert (Jens Kure) spurgte til sammenlægningen, men da den stadig er i gang, kunne der ikke oplyses så meget mere på nuværende tidspunkt.
  Formandens beretning blev godkendt.

 • 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Regnskabet var delt ud til alle fremmødte.
  Britta Larsen fortalte, at der ikke var noget budget i år på grund af sammenlægningen med SK2000.
  Niels Hastrup havde et spørgsmål til en postering på 13.000 kr med minus foran. Britta svarede, at det var et levn fra en fejl fra regnskabet, som blev fremlagt sidste år. Samlet var der et underskud på 40.000 kr for sidste regnskabsår (=2020)
  Britta blev takket for regnskabet.
 • 4. Behandling af indkomne forslag
  Ingen forslag var indkommet.
 • 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Britta Larsen, Lone Hasnæs og Poul Henrik Glasius er på valg.
  Britta Larsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Mikkelsen.
  Lone Hasnæs er villig til genvalg.
  Poul Henrik Glasius trækker sig fra bestyrelsen, men fortsætter uden stemmeret.
  Jon Durhuus fra SK2000 er villig til at indtræde i bestyrelsen.

  Dirigenten efterlyste valgtaler – uden resultat.
  Britta fik en buket blomster og en klapsalve som tak for en stor indsats gennem flere år som kasserer.
  Lone var villig til genvalg – og blev valgt.
  Poul Henrik var ikke villig til genvalg, men han bliver i bestyrelsen og hjælper med sammenlægningen.
  Der skulle vælges en ny kasserer, og Niels Mikkelsen var villig til at modtage valg. Han blev også valgt med akklamation. Han takkede for valget og mente, at efter 26-27 års medlemskab, var det på tide også at arbejde i bestyrelsen.
  Poul Henrik fortalte, at bestyrelsen havde indstillet Jon Durhuus fra SK2000, som desværre ikke var mødt, da han havde fået at vide, at generalforsamlingen var kl. 19. Olfert spurgte, om han var medlem – og ikke var til stede – da han mindedes en tidligere sammenlægning, der ikke var gået godt. Jens fra SK2000 redegjorde for Jons positive indstilling til at indtræde i bestyrelsen. Britta sagde, at en af grundene til sammenlægningen var, at det ville være en økonomisk fordel. PH fortalte, at SK2000 ikke var en klub, men en gruppe sports-udøvere, der nok vil tælle 30 – 40 personer. De bliver almindelige medlemmer af SAGA. Lone så det som en fordel, at vi fik et tilskud af yngre mennesker. Dorrit var også meget glad for sammenlægningen og tilvækst af yngre medlemmer. Jens oplyste, at de yngste medlemmer af SK2000 var omkring 20. Han havde sms-kontakt med Jon, som ville prøve at nå at være her ca. kl.18.50. Jens fortalte derefter lidt mere om SK2000, der fx har et mere fleksibelt aktivitetstilbud – 2 x cross-gym-løb, 2 x yoga og 2 x motionsboksning pr. uge. De benytter Karateklubbens lokaler på Bernhard Bangs Alle, som Frederiksberg kommune har lejeaftale med, så det koster os ikke noget. Jens er i gang med at opfordre medlemmerne af SK2000 til at få sig meldt ind i Conventus, og der er deadline den 31.5.2021.
  Hjemmesiden vil fremover ligne SK2000´s, da den var lidt mere farverig end SAGA´s. Den er 97% klar. Aktiviteterne kan man tilmelde sig til under SAGA-Flex. Poul Henrik fortalte, at det fremover vil blive for alle, som vi har det i SAGA med 1 tilmelding, der dækker aktivitet på alle hold.
  Poul Henrik uddybede de vanskeligheder, der var ved at SK2000 blev lagt ind under SAGA. Han så det også som en chance for at forny SAGA, så den kunne leve videre – også når de nuværende medlemmer ikke kunne være aktive mere.
  Olfert spurgte til det sociale i SK2000, og Jens svarede, at der havde været fredagsbar.

  Der blev bevilget 5 min. pause, så der kunne hentes drikkevarer.

  Sharvin Toft – motionsboksetræneren, som var ankommet til generalforsamlingen – kommer til at arbejde sammen med Jørgen Winkel om hjemmesiden.
  Jon Durhuus var også ankommet og fortalte, at han boede i Rødovre og var motionist i SK2000. Han var derudover involveret i lidt spejderarbejde (4 mandag om året). Han ville gerne støtte op om arbejdet i bestyrelsen. Han blev valgt til bestyrelsen med akklamation.
  Han er blevet superbruger på Conventus og vil stå for overførslen af SK2000-medlemmer.

  6. Valg af bilagskontrollanter
  Nina Procida er ikke på valg, men der skal vælges endnu en bilagskontrollant.
  Britta Larsen ville gerne stille op til posten som bilagskontrollant. Der var ikke andre kandidater, så hun blev valgt.

  7. Eventuelt
  Olfert var ked af, at generalforsamlingen var uden smørrebrød, men han var godt klar over, at det var nødvendigt. Forhåbentlig vil det blive mere normalt næste år.
  Han var også lidt bekymret for onsdags-herreholdet, hvor der blev færre og færre medlemmer. Han håbede at se nogle af de nye medlemmer fra SK2000 på holdet og ønskede til lykke til bestyrelsen for at være nået frem til resultatet med sammenlægningen.
  Dorrit var også glad for sammenlægningen og sagde, at vi plejer at slutte med et SAGA-hurra, som hun håbede, at de nye medlemmer ville lære. Der blev råbt et SAGA-hurra.
  Palle fortalte, at nedlæggelsen af SAGA-Fonden endnu ikke er helt på plads.
  Lilli takkede dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.

Referent: Vibeke Niels-Christiansen