Nyt fra Saga 11.12.2020

11. december 2020
Af Jens Højberg

SAGA – Gymnastik

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
mandag den 15. februar 2021 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af bilagskontrollanter
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Formand Lilli Pehrson lillipehrson48@gmail.com
Næstformand Lone Hasnæs hasnaes-jensen@mail.dk
Kasserer Britta Larsen brittalarsen12@gmail.com

Seneste nyheder