Idrætsmærkeaktiviteter for 2023 fastlagt

4. marts 2023
Af Jørgen Winkel
Formprøver: Onsdag den 12. april kl. 16.30 på herreholdet i gymnastiksalen ved Damsøbadet (Frederiksberg Stadion).
Træning på stadion starter tirsdag den 2. maj. Der bliver kun træning på tirsdage fra kl. 18.30. Sidste gang inden ferien er 20.6. Efter ferien træner vi på stadion fra tirsdag den 8. august – tirsdag den 29. august. Alle dage fra 18.30.
Gangtur i Dyrehaven: Mandag den 8. maj.2020 kl. 17.00. Mødested indenfor Røde Port ved Klampenborg station. Fællesspisning på Bakken efter gangturen, hvis man har lyst.
Cykeltur: Torsdag den 15. juni kl. 18.00 med start ved Mosehuset. Tilmelding nødvendig. Liste findes på kontoret
Sommerafslutning: Tirsdag den 29.8 med spisning på Granen efter træning.
Idrætsmærkefest: Fredag den 28.10.2023

Seneste nyheder